SAGÜSAD’da 10.01.2019 Perşembe akşamı Saat: 19.30’da SAGÜSAD Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır

Sayın Üyelerimiz,

10.01.2019  Perşembe Saat: 19.30’da  SAGÜSAD Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız …

SAGÜSAD Yönetim Kurulu

 

KONGRE İLANI

SAGÜSAD ( Sakarya Güzel Sanatlar Derneği Genel Kurul toplantısı 10.01.2019 Perşembe günü saat 19.30’da Eski Hendek Caddesi Orta Mah. No.19/A ‘daki
Dernek Lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 17 Ocak 2019 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu
5.12.2018
GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama
2-Divan teşekkülü
3-Saygı duruşu
4-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması
5-Raporlar üzerinde müzakereler
6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
7-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8-TFSF için delege seçimi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış