YÖNETİM KURULU

Başkan
ÜNAL DABAK


Bşk. Yardımcısı
ERCAN KURTDERE


Sayman
LEYLA ŞENTUNA


Yönetim Kurulu Üyeleri
MÜJGAN ZAMAN
ELA AKTAY

HAFİZE ZORLU
HIFZI KAVRAYIŞ


Denetim Kurulu
DİLEK KAVRAYIŞ
BERRİN YAMAN

CİHAT ÇAVDAR


Federasyon Delegesi
MÜJGAN ZAMAN
SERVET SEZGİN
CİHAT ÇAVDAR